Bærekraft

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Anleggsnæringen har et stort ansvar.

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Byggenæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i ENTEK for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder. Her finner du informasjom om hvordan ENTEK jobber med bærekraft.

Fokus på bærekraft

Våre bærekraftsmål

Nordland Brønnboring skal være pådrivere i bygg- og anleggsbransjen innen miljø. Ved et helhetlig og kontinuerlig arbeid sammen med alle ansatte skal vi gjennom våre viktigste miljøprioriteringer etterstrebe å være en pådriver i det grønne skiftet. Dette skal etterstrebes gjennom å prioritere disse miljømålene.

  • Vektlegge miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter, materialer og maskiner for å redusere det miljøavtrykket.
  • Både den enkelte ansatte og ledere sitt ansvar å etterleve våre miljømål. Samtidig legges det vekt på et gjensidige ansvar om oppfølging og kontinuerlig forbedring i selskapet arbeid med miljø.
  • Nordland Brønnboring skal være bevisst den totale miljøbelastning egen virksomhet påfører miljøet.
  • Gjennom effektivisering og god prosjektstyring av ressurser, skal Nordland Brønnboring etterstreber å redusere mengden avfall fra virksomheten.
  • Være proaktive og søke etter løsninger som reduserer mengden avfall fra bedriften.
  • Nordland Brønnboring skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele bedriften.

Bærekraft er utorlig viktig for Nordland Brønnboring.