Nordland Brønnboring

Nordland Brønnboring er et nyetablert selskap med nedslagsfelt primært i Nordland. Vi har som mål å levere kostnadseffektive og gunstige tjenester til en bred målgruppe. Vi har hentet inn god kompetanse på de fagfeltene vi leverer, og anser oss selv som en meget solid tjenesteyter i Nordland.

Bærekraftige løsninger

Vi har et stort fokus på bærekraft i arbeidet vi gjør, og streber etter å være et forbilde for andre i bransjen.

Konkurransedyktig

Vi skal med dyktige annsatte og gode rutiner kunne tilby høykvalitets tjenester til konkurransedyktige priser.

Vannbrønn

Energibrønn

Horisontal boring

Brønn- og pumpeservice

Fokus på bærekraft
Våre bærekraftsmål

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss

Bygg – og anleggsnæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i Nordland Brønnboring for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder.

Les mer om våre bærekraftsmål her

VÅR HMS

Vi jobber for en tryggere og bedre arbeidsplass

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

Les mer om hvordan vi jobber for god HMS her

Se på arbeidstilsynets krav til byggebransjen

Nordland Brønnborings hjelmer ligger i hylle