Brønn- og pumpeservice

Vi har egen avdeling for service av brønner og pumpeanlegg der vi utfører:

Brønnservice
Spesialbygd utstyr og biler for hydraulisk trykking og vedlikehold av brønner (Kapasitetsøkning). Effektivt både på nye og gamle brønner for å øke kapasitet/tilsig. Ved spyling av brønn benyttes spesialdyser for å fjerne slam og sedimenter som har samlet seg i brønn over lengre tids bruk. Ved å foreta en spyling vil du få en friskere brønn.

Kamera
Vi har også eget kamera for filming av brønn ned til 100 meter. Det brukes til å filme for å kunne montere mansjett der det er ønske om å stenge ut uønsket vanninnslag.

Pumpeservice
Når et pumpeanlegg begynner å bli noen år, kan det være lønnsomt å ta en sjekk på anlegget for å hindre uønsket driftsstopp (kommer som regel når det ikke passer). Det som sjekkes er pumpe, trykk, trykktank, lufttrykk, trykkbryter, manometer og koblinger.

Fokus på dokumentasjon

Ved utførelse av våre tjenester har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å følge opp viktige rutiner og HMS-standarder.


Hallvard Johansen

Daglig leder
hallvard@nordlandbronnboring.no
+47 901 87 831