Energibrønner henter opp varme fra dypt nede i grunnen ved hjelp av varmepumper.

En energibrønn er et dypt og smalt hull som henter både varme og kjøling fra dypt nede i grunnen. I det øverste laget (10-20 meter) variere temperaturene mye, mens lengre nede i grunnen finner man en stabil og jevn temperatur hele året.

Denne energien kan man utnytte til å varme opp boliger, vann og andre installasjoner ved å bore en energibrønn som forsyner en bergvarmepumpe. Denne varmepumpen monteres på toppen av brønnen. Dette gjør bergvarme (som det også kalles) og energibrønn til en effektiv, stabil og ikke minst miljøvennlig varmekilde.

Energibrønn i praksis
En energibrønn slik den fungerer i praksis.

For veldig mange vil også energibrønn være en foretrukket varmekilde, da den både byr på komfort og er svært økonomisk i forhold til andre løsninger.

Hva påvirker dybde og kostnad?

Hvor dypt borehullet må være avhenger av flere faktorer. I tillegg til hvilke bergarter som befinner seg i grunnen og grunnvannsnivået, er hvilket energibehov som skal dekkes en viktig faktor. Dette vil også variere veldig lokalt. Dybden på hullet kan variere alt fra 70 til 300 meter, og diameteren på hullet er bare knappe 15 cm.

Kostnadsaspektet rundt en energibrønn varierer veldig, og det kommer ofte opp til hvor dypt man må bore. I tillegg avhenger det mye om hvor mye løsmasse det er før man når fjell. Vi i Nordland Brønnboring bistår gjerne med en befaring og pristilbud på energibrønn tilpasset dine formål.

Prossesen ved etablering av energibrønn

Før oppstart finner vi en egnet plassering av brønnen. Denne prosessen gjøres sammen med oppdragsgiver og ofte gjøres det tester på forhånd for å avgjøre hvilken lokasjon som er mest egnet.

Så starter man med å bore seg ned mellom 70 – 300 meter til man finner ønsket nivå med energi. Når man er på ønsket nivå installeres et væskefylt rør, også kalt energikollektor som henter opp lagret solvarme fra bakken. Er det mye løsmasse før man når berggrunn må et fôringsrør sendes ned for å holde løsmasser borte fra brønnen.

Fordelen er også at boringen i seg selv etterlater få eller nesten ingen spor, og man kan etablere energibrønner i hager og andre uteområder. Ofte dekkes også toppen av brønnen med gress slik at hele installasjonen blir skjult under bakken.

Fokus på dokumentasjon

Ved utførelse av våre tjenester har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å følge opp viktige rutiner og HMS-standarder.


Hallvard Johansen

Daglig leder
hallvard@nordlandbronnboring.no
+47 901 87 831