En vannbrønn er en fin måte å sikre rent og godt vann, der det ikke finnes vanntilgang fra før.

Ved bruk av vannbrønn utnytter man grunnvannet som har blitt filtrert av bakken i tusenvis av år. Slik får man et rent vann av god kvalitet. Man kan skille det i to typer brønner, nemlig fjellbrønn og filterbrønn. Valget av hvilken type avhenger av grunnforholdene der man skal bore etter vann.

Om man ønsker tilgang til vann på hytta, skal bygge nytt bolighus eller driver med industri, er vannbrønn en rimelig og etterspurt løsning for å få tilgang på vannressurser. Det er en sikker investering for å få stabil tilgang på vann, og som er relativt godt beskyttet mot forurensning.

Hvordan funger en vannbrønn
Anbefalt brønnutforming for borebrønner i fjell der brønnen plasseres i et brønnhus (venstre) eller brønnkum (høyre). Illustrasjon: Lundqvist, NGU

Fremgangsmåte

Før oppstart finner vi en egnet plassering av brønnen. Denne prosessen gjøres sammen med oppdragsgiver og ofte gjøres det tester på forhånd for å avgjøre hvilken lokasjon som er mest egnet.

Boringen starter med at man borer ned et fôringsrør helt til man treffer grunnfjell. Videre sendes boringsrøret mellom 2 og 3 meter lengre ned i grunnfjellet. Her nede tilføres borehullet vann fra sprekkesystemer dypt nede i bakken. For å hindre at overflatevann kommer ned i brønnen tettes det mellom fôringsrøret og brønnen.

Så bores det enda lengre ned i grunnfjellet helt til man oppnår ønsket vannmengde. Når nivået man ønsker er nådd, vaskes brønnen med luft og vann (også kalt flushing) før en brønnpumpe installeres i brønnen. Den totale dybden på brønnen kan variere mellom alt fra 70 – 120 meter.


Ulike typer brønn

Man skiller ofte mellom to typer vannbrønner, fjellbrønn og filterbrønn. Det er grunnforholdene som avgjør valget, og hvor vannet befinner seg.

Fjellbrønn velges når vannspeilet ligger under fjelloverflaten og inne i fjellet. Her samles grunnvann fra sprekker dypt nede i bakken. Her bores det så langt ned i fjellet at overflatevann ikke trenger inn. Metoden som brukes her kalles for eksenterboring.

Filterbrønn brukes hvis det finnes store mengder vannførende grus som ligger over grunnfjellet. Prinsippet er at man borer fôringsrøret et stykke ned i det vannførende gruslaget, før man monterer et perforert rør (et rør med mange små hull) ned i brønnen. Grusen legger seg da inntil røret og grunnvann vil bli filtrert av grusen før det siger inn i brønnen.

Du kan lese mer om hos NGU

Fokus på dokumentasjon

Ved utførelse av våre tjenester har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å følge opp viktige rutiner og HMS-standarder.


Hallvard Johansen

Daglig leder
hallvard@nordlandbronnboring.no
+47 901 87 831