Horisontalboring er kort fortalt en måte å borre seg gjennom eller under fjell, veier og boligtomter.

Det spesielle med horisontalboring

Det som gjør det så spesielt  med horisontalboring er at man borer inn fra siden, og ikke ovenfra og ned som man tradisjonelt sett gjør. Dette åpner mange muligheter og er ofte en kostnadseffektiv metode, da man kan legge kabler, vannledninger og avløpsrør helt uten å grave eller sprenge frem en grøft.

Er det masse løsmasser der man borer, setter man inn et fôringsrør som også blir værende i hullet etter man har dratt ut boret. Slik kan man legge avløpsrør, kabelrør og vannlinjer.

Forskjellig fra den tradisjonelle måten

Tradisjonelt sett har jobber med å fremføre nye kabler, rør og avløp krevd mange tillatelser, stengte veier og åpne sår i naturen. Ved horisontal boring minimerer man skadene på naturen, og samtidig unngår større trafikale problemer.

Spesielt i boligområder er det ofte mange parter som blir berørt om det er behov for å legge nye rør eller kabler. Ved horisontalboring slipper man å ødelegge i opparbeidede hager og fellesområder knyttet til boligfelt og/eller private eiendommer.

Vi i Nordland Brønnboring tilbyr horisontalboring med boreutstyr for hull inntil 273 mm. Her tilbyr vi horisontalboring for alle formål. Det kan være når det skal legges strømkabler eller vannledninger som skal krysse vei og det ikke er ønskelig å grave opp veien.

Fokus på dokumentasjon

Ved utførelse av våre tjenester har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å følge opp viktige rutiner og HMS-standarder.


Hallvard Johansen

Daglig leder
hallvard@nordlandbronnboring.no
+47 901 87 831